płyty trapezowe

Pkg poinformowała obecnie o [ płyty trapezowe ]

Corporation Packaging of America Nyse Pkg poinformowała dzisiaj o dochodach netto pierwszego okresu rozliczeniowego w wysokości miliona, lub. Na akcję oraz. za akcję spośród wyłączeniem specjalnych pozycji. Sprzedaż netto w pierwszym kwartale była równa. Miliardów w.

Miliardów euro

Raportowane zarobki obejmują wpływ. Wydatków na towary płyty trapezowe specjalne w pierwszym kwartale r. koszta na towary specjalne w r. nasze aktualne szacunki całkowitych szkód majątkowych oraz strat mających związek spośród przerwami w działalności związanej spośród zdarzeniami w Deridder Mill wynosi od czasu milionów do milionów, w tym koszty kapitałowe w wysokości około miliona. płyty trapezowe Szacowany wpływ na środki utrzymania w pierwszym kwartale, spośród wyłączeniem kosztów kapitałowych, wynosi milion, w mln. za akcję, jest ujęty w kosztach specjalnych za kwartał wyjaśniający naszą szkodę majątkową oraz przerwę w działaniu Odliczalny. Pozostała utrata miliona, lub. Na akcję, jakie miały wpływ na nasze wyniki za pierwszy kwartał posiada zostać rozwiązane spośród naszym ubezpieczeniem za najbliższych kilku miesięcy.

skądinąd w celu zapewnienia odpowiedniego spisu liniowego w trakcie długiej przerwy w miejsca pracy firmy Deridder, przenieśliśmy wcześniej zaplanowaną przerwę w utrzymaniu ruchu w naszym Counce Mill od czasu pierwszego okresu rozliczeniowego do drugiego okresu rozliczeniowego, co poprawiło oczekiwane wyniki za pierwszy kwartał

za akcję. Bez specjalnych artykułów,.

Na akcję wzrost zysków za pierwszy kwartał w zależności od do pierwszego okresu rozliczeniowego był po największej części wyższy ze względu na wyższe ceny wyrobów spośród tektury oraz wyrobów falistych. oraz wielkości sprzedaży, wyższych cen segmentów papieru oraz mixu, wyższych ilości produkcji kontenerowej oraz niższej koszty drewna. Elementy wypożyczane zostały w części zrekompensowane niższymi przychodami ze sprzedaży segmentów papieru oraz produkcji, wyższymi kosztami dla włókien pochodzących spośród recyklingu, energią oraz transportem, wyższymi nakładami miejsca pracy oraz stałymi kosztami oraz wyższymi kosztami amortyzacji. oraz odsetki. Informacje finansowe według segmentów zostały podsumowane poniżej oraz w harmonogramach spośród tym wydaniem.

płyty trapezowe W segmencie Opakowania wzrosła

W segmencie Opakowania wzrosła liczba przesyłek spośród falistymi produktami spośród jednym dodatkowym roboczymoraz wysyłki na dzień Względem pierwszego okresu rozliczeniowego roku ubiegłego.

produkcja torebki była tysiąc kilogramów, tudzież pojemność kontenerowa spadła, ton w zależności od do kresu roku, tudzież ton poniżej pierwszego okresu rozliczeniowego roku. pańszczyzna oraz mix segmentu papierniczego poprzedni wyższe niż w oraz oraz Iv kwartale po największej części ze względu na zapowiedziane wcześniej zamknięcie.

.

Artykuł z kategorii: płyty trapezowe | Odsłon:40